Tuesday, May 26, 2009

at your service

Kung kailangan ng serbisyo, ang inyong linkod ay darating.
  • driver
  • mechanic
  • electrician
  • plumber man

1 comment: